Jaunumi

Darījumi ar fiziskām personām, kas 2013.gadā veikti skaidrā naudā vairāk nekā 2000 latu apmērā, jādeklarē VID līdz 2014.gada 1.februārim

Darījumi ar fiziskām personām, kas 2013.gadā veikti skaidrā naudā vairāk nekā 2000 latu apmērā, jādeklarē VID līdz 2014.gada 1.februārim

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka visiem uzņēmumiem un fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem - līdz 2014.gada 1.februārim jādeklarē VID tie darījumi, kas 2013.gadā veikti ar fiziskām personām vairāk kā 2000 latu apmērā skaidrā naudā.

No 2013.gada 1.janvāra ir spēkā likuma par „Par nodokļiem un nodevām” norma, kas nosaka, ka nodokļu maksātāji, kas veic saimniecisko darbību, saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 „Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi” noteikto līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim deklarē visus iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 2 000 latu. Tas nozīmē, ka visiem uzņēmumiem un fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem - ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.februārim jādeklarē VID visus 2013.gadā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedza 2000 latu.

Deklarācija ir jāiesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un tajā jānorāda fiziskās personas vārds un uzvārds, personas kods, rezidences valsts, darījuma veids, summa, un valūta kādā veikti darījumi. Minētā veidlapa ir pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Veidlapas un iesniegumi”, izvēloties tematu „Nodokļi, nodevas un citi obligātie maksājumi” (5.veidlapa no augšas).

Tā kā deklarācija būs jāsniedz arī par 2014.gadā skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniegs 3000 eiro, atgādinām, ka preču pārdevējam un pakalpojumu sniedzējam arī šogad jāturpina identificēt un ierakstīt uzņēmuma speciāli šim nolūkam izveidotajā reģistrā ikviens darījuma partneris – fiziska persona, ja tā norēķinās par pirkumu skaidrā naudā vienā operācijā virs 3000 eiro. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja fiziska persona par pirkumu vai pakalpojumu norēķinās skaidrā naudā virs 3000 eiro, preču pārdevējam un pakalpojumu sniedzējam ir pienākums identificēt fizisko personu pēc personu apliecinoša dokumenta – pases vai personas apliecības[1]. Vēršam uzmanību, ka fiziskai personai, veicot norēķinu par darījumu skaidrā naudā virs 3000 eiro, pase vai personas apliecība ir jāuzrāda, taču preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs to nedrīkst kopēt, jo tādējādi tiktu pārkāpts nosacījums par datu ieguves minimālo apmēru un apjomu.

Atbildība par skaidrā naudā veikto darījumu ar fiziskajām personām nedeklarēšanu ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.7 pantā par skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu Par skaidrā naudā veikto darījumu ar fiziskām personām, kurām nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, nedeklarēšanu, uzliek naudas sodu trīs procentu apmērā no nedeklarētās summas.

Plašāka informācija par izmaiņām attiecībā uz skaidrā naudā veiktajiem darījumiem pieejama informatīvajā materiālā „Par grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi", kas pieejams VID mājaslapā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai uzdot jautājumus VID mājaslapā sadaļā Kontakti > Uzdot jautājumu VID, atsauksmes.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama sadaļā Kontakti > Struktūrvienības un darbinieki  Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde.

 www.vid.gov.lv