Jaunumi

Minimālā mēneša darba alga

Minimālā mēneša darba alga

Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros no 1. janvāra būs 225 lati (320 euro). Minimālā stundas tarifa likme būs 1,359 lats (1,933 euro).

Valdība ir apstiprinājusi Ministru kabineta noteikumus par mēneša minimālo darba algu un minimālo stundas tarifa likmi (Ministru kabineta noteikumi Nr.665, 27.08.2013).

Pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme sākot ar 2014. gadu ir palielināta no 1,375 līdz 1,554 latiem(2,209 euro). 

Minimālā stundas tarifa likme normālā darba laika ietvaros (40 stundas nedēļā vai 8 stundas dienā) tiek aprēķināta, dalot bruto minimālo mēneša darba algu ar vidējo darba stundu skaitu mēnesī. Savukārt vidējo darba stundu skaitu mēnesī aprēķina pēc īpašas formulas, dalot kopējo darba stundu skaitu 2014 gadā ar 12 mēnešiem. Saskaņā ar 2014.gadā darba kalendāru, nākamgad būs 1987 darba stundas, dalot tas ar 12 mēnešiem, iznāk 165,58 darba stundas mēnesī.

Minimālā stundas tarifa likme saīsināta darba laika ietvaros (35 stundas nedēļā vai 7 stundas dienā) tiek aprēķināta, dalot bruto minimālo mēneša darba algu ar vidējo darba stundu skaitu mēnesī . Savukārt vidējais stundu skaits mēnesī tiek aprēķināts, dalot kopējo darba stundu skaitu gadā saīsināta darba laikam (35 stundas nedēļā vai 7 stundas dienā) uz 12 mēnešiem. Saskaņā ar darba kalendāru, 2014.gadā būs 1738 darba stundas, dalot ar 12 mēnešiem, izrādās 144,83 stundas mēnesī .

Minimālā alga – ir zemākais mēneša atalgojums, kuru darbinieks regulāri saņem par paveikto darbu, strādājot pilnu darba laiku (8 stundas dienā , 40 stundas nedēļā).

Valdība noteic tās lielumu. Minimālā mēneša darba alga ir noteikta, lai aizsargātu darba ņēmējus ar zemu kvalifikāciju un produktivitāti.