1C:Grāmatvedība 8

1C:Grāmatvedība 8

1C:Grāmatvedība 8 - 360.00 Eur   

Programma «1C:Grāmatvedība 8»  nodrošina pilnīgu grāmatvedības uzskaiti ar iespēju reģistrēt jebkuru primāru  dokumentāciju un atspoguļot to grāmatvedības uzskaitē.


Programmas cenā iekļauts:

 • - bezmaksas apmacības;
 • - bezmaksas programmas uzstādīšana
 • - bezmaksas konsultācijas

 

«1C:Grāmatvedība 8» pielietojums:

«1C:Grāmatvedība 8»  universāla grāmatvedības programma kas ir paredzēta jebkura veida darbību uzskaitei. Programmas uzskaiti var viegli pielāgot atbilstoši konkrētai uzņēmuma darbībai.

«1C:Grāmatvedība 8» programmā var pielāgot kontu plānu atbilstoši uzņēmumā apstiprinātajam plānam vai izmantot kontu plānu, kas ir uzstādīts programmas "1C:Grāmatvedība 8" tipveida versijā. Saskaņā ar izmantoto kontu plānu, kā arī ar uzņēmuma darbības specifiku, «1C:Grāmatvedība 8» var viegli pielāgot arī PVN deklarāciju un pielikumus.
Kā arī ir iespēja individuāli uztasīt dažas konfigurācijas atskaitēm „Bilance” un „Peļņa un zadējumi”, kā priekš VID, tā arī priekš operatīvajām atskaitēm kompānijas vadībai.

Var iegādāties  papildus risinājumi

Papildbonusi «1C:Grāmatvedība 8»:


«1C:Grāmatvedība 8» programmas funkcionalitāte:


Kase un avansa atskaite: 

 • Kases ieņēmumu, izdevumu orderi
 • Kases grāmata
 • Algas izmaksa
Banku operācijas: 

 • Maksājuma rīkojumi
 • Naudas pārskaitījums kontā
 • Bankas izraksts
 • Maksājuma uzdevumu pārsūtīšana bankai
Attiecības ar piegādātājiem un klientiem: 

 • Debitoru un kreditoru parādu uzskaite un kontrole
 • Maksājumu termiņu kontrole 
 • Parādu limitu kontrole
Nemateriālie aktīvi, pamatlīdzekļi, mazvērtīgais inventārs:  

 • Piegāde
 • Nodošana ekspluatācijā
 • Modernizācija
 • Pārdošana
 • Norakstīšana
 • Finanšu un nodokļu nolietojuma aprēķins un uzkrājums
Nākamo periodu ienākumu un nākamo periodu izdevumu uzskaite: 

 • Apdrošināšanas polises
 • Periodisko izdevumu abonēšana
Preces un materiāli: 

 • Krājumu uzskaite pēc FIFO vai vidējās svērtās cenas
 • Preču saņemšanas un pārdošanas operāciju uzskaite
 • Kvantitatīva un summāra krājumu uzskaite un analīze
Degvielas uzskaite un norakstīšana: 

 • Degvielas uzskaite litros, pēc tipiem
 • Norakstīšana pēc datiem no ceļazīmēm
 • Uzskaite automobiļu un vadītāju šķērsgriezumā
Algas un kadru uzskaite: 

 • Darba laika uzskaite
 • Algas aprēķināšana un izmaksa
 • Atvaļinājumu grafiks
 • Slimības atvaļinājuma aprēķins
 • Vidējās peļņas aprēķins
 • Atvaļinājuma maksas aprēķins
  Pārskati fiskālajām iestādēm: 

 • PVN deklarācija
 • Pielikumi PVN1, PVN2
 • Bilance
 • Peļņa vai zaudējumi

Papildus risinājumi "1C: Grāmatvedībai 8"

Apstrāde automātiskai ielādei, programmā 1C:Grāmatvedība, ienākošajiem naudas līdzekļiem uzņēmuma norēķinu kontā, FidaVista 120 Eur
Apstrāde automātiskai ielādei „1C:Grāmatvedība 8” programmā maksājuma uzdevumiem un naudas ienākumiem kontā, FidaVista 170 Eur
 

Peļnas/Zaudējumu atskaite angļu valodā.

130 Eur


Bilances atskaite angļu valodā.

100 Eur

Programmu jau izmanto

Pie lietas
Baltic_pay
Fornax Latvija
ICO Latvija